Svi skeneri u ponudi

Pregled proizvođača skenera u našoj ponudi (vrste skenera):

1) Avision (dokument, mobilni i mrežni skeneri od A6 do A3 formata)

2) Kodak (dokument skeneri A4 i A3 formata velikog kapaciteta dnevnog skeniranja)

3) Fujitsu (dokument skeneri A4 i A3 formata velikog kapaciteta dnevnog skeniranja)

4) Microtek (grafički, dokument, medicinski i bio skeneri A4 ili A3 formata)

5) Reflecta (foto skener za dijapozitive i 35 mm filmove)

6) Plustek (SOHO dokument skener A4 i A3 formata)

7) Panasonic (dokument skener A4 i A3 formata velikog kapaciteta dnevnog skeniranja)

8) InoTec (dokument skener A3 formata bez dnevnog limita skeniranja)

9) Qidenus (robot skener za skeniranje knjiga raznih formata)

10) ATIZ (dokument kamere za knjige)

11) Contex (skener velikog formata od A1 do A0+)